Frede Bjørkmann

  1. august 2010

Frede Bjørkmann kom i lære d. 1.april 1946 og blev udlært klejnsmed på Svendborg Skibsværft. Læretiden var dengang.4. År og 7. måneder. Frede arbejdede på værftet i ca. 39.år, bortset fra en periode i 1952. hvor han var i søværnet.

Da Frede begyndte på Værftet var det bygn. Nr. 52. der var på bedding, da han sluttede var det bygn. Nr.163. der var gang i.

Frede har bidraget med en del af forklaringerne på, hvorfor folk har de øgenavne, de har.